Kedves Érdeklődő Szülők és Diákok!

Debrecen város 6 és 18 év közötti fiataljai iskolájukban, iskola-egészségügyi ellátásban részesülnek. Az általános és középiskolákban főállású iskolavédőnő és iskolaorvos együttesen látják el az iskola-egészségügyi feladatokat. Az ellátás keretein belül a tanulók szűrővizsgálatokon vesznek részt (páros évfolyamokon), életkorhoz kötött kötelező védőoltásban, gondozási tevékenységben, egészségnevelési programokban és szakmai alkalmassági vizsgálatokban részesülnek.

Az iskola (gyermek) ifjúsági fogászati alapellátás a szükségleteknek megfelelően végzett preventív és terápiás gondozást jelent. Ennek keretében a megelőzés és a gyógyítás egymástól el nem választható egységet alkot, melyen belül a megelőzés prioritást élvez. Az iskolafogászati gondozás célja a szájüreg egészségének megóvása megfelelő intézkedések segítségével, s ily módon a gyermek általános egészségi állapotának javítása. Ebben a menüpontban megtalálhatja, hogy adott iskola tanulóinak ellátását mely iskolaorvos, iskolavédőnő, fogorvos vagy fogszabályozó szakorvos végzi. Az adatbázisban különböző lehetőségek szerint lehet keresni. Az iskolák felsorolásánál először az általános iskolák, majd a középiskolák szerepelnek.

Reméljük, hogy új szolgáltatásunk elnyeri tetszésüket!

Jó egészséget kíván a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet vezetősége

Keresési lehetőségek