Elérhetőség

4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
A Sürgősségi Tömb földszintjén a mentőporta mellett.
Telefon: 06-52/511-832
E-mail: sbo@kenezykorhaz.hu

Bemutatkozás

1987-ben alakult meg a Kenézy Kórház belgyógyászati jellegű 20 ágyas Betegfelvételi Osztálya, mely 2001. január elsejétől Sürgősségi Betegellátó Osztályként működik. 2005-ben megtörtént az osztály teljes körű rekonstrukciója, ezt követően SO1 minősítést kapott. 2007 tavaszán a finanszírozott sürgősségi ágyak számát központilag 9-re csökkentették. Emellett további 10 ágyon oldjuk meg a kezelés időtartamára a betegek átmeneti elhelyezését.
2007. október 1-jétől egykapus kórházrendszer került kialakításra, mely a korszerű sürgősségi betegellátás alapja. Ennek keretében - a nap 24 órájában és a hét minden napján - minden akut betegséggel (kivéve a traumatológiai, szülészeti és gyermekgyógyászati eseteket) beutalt vagy beszállított beteget a Sürgősségi Osztály fogadja.
A kórházi struktúra racionalizálásával párhuzamosan 2007 decemberében megkezdtük egy korszerű Sürgősségi Osztály kialakítását új szemlélet és betegellátási mód meghonosításával a klasszikus értékek megtartása mellett. Ez a beteg köré integrált, azonos szemlélet elvén működő ellátási forma biztosítását jelenti. Bevezetésével csökkent a betegutak száma és hossza, javult az esélyegyenlőség, és minőségnövekedés mellett megtörtént az izolált ellátási és szakmai területek elsődleges szintézise, integrációja. Az akut ellátási rendszer egységbe foglalásával a betegek számára gyorsabbá és egyszerűbbé vált a kivizsgálás és a végleges ellátáshoz jutás. Tehát nem a beteg utazik az ambulanciák között, hanem a szakember jön a beteghez.
A betegeket az osztályon a sürgősségi diszpécser fogadja, aki a betegek sorsát végigkíséri a belépéstől a Sürgősségi Osztályról történő távozásig. Ezt követően a triage (betegosztályozó) ápoló megméri az életfontos paramétereket és a beteg állapotának súlyossága szerint állítja fel a vizsgálati sorrendet. A betegek ellátása tehát nem érkezési, hanem súlyossági sorrendben történik. Mivel a diszpécser és a triage ápoló folyamatosan a betegek között tartózkodik, a várakozási idő alatt is biztosítjuk a megfelelő szakmai felügyeletet. Ez a rendszer garantálja leginkább a betegek biztonságát. A betegek gyors kivizsgálása (fizikális vizsgálat, EKG, laboratóriumi, radiológiai vizsgálatok, szükség esetén endoscopos diagnosztika, szakkonzíliumok) és állapotrendezése után születik döntés a hazabocsátásról vagy a megfelelő fekvőbeteg osztály felé történő irányításról. A súlyos, kritikus állapotú betegeket a sürgősségi őrzőben látjuk el, ahol 5 ágyon szubintenzív felszereltség áll rendelkezésre.
Hajdú-Bihar megye toxikológiai betegeinek ellátását is osztályunk végzi.
Az éves betegforgalom jelenleg 18-20 ezer fő.
2010. januárja óta a Sürgősségi Betegellátó Osztály egy mobil sürgősségi ellátó szolgálatot (Medical Emergency Team - MET) működtet. Ez a csapat a kórház területén belül bárhol, bármikor újraélesztési készenlétben kivonul, és bárkinek segítséget nyújt. Feladata a keringés- és légzésleállás megelőzése, ugyanakkor reanimációs (újraélesztési) szolgálatként is működik. A MET, mint szervezeti egység, szellemiségével elősegíti a kórházi betegek kritikus állapotának korai felismerését és megfelelő korai ellátását. A MET haszna, hogy csökkenti az összkórházi halálozást és a keringésmegállások számát. Potenciális előnyeként említhető, hogy integrálja a betegutakat, növeli a betegek biztonságát - különösen fokozott kockázatú betegek esetén -, hangsúlyozva a korai intenzív ellátás előnyeit, és egységesíti a súlyos állapotú betegek minőségi kórházi ellátását. Megvalósítja az akut jellegű progresszív betegellátás egységes szemléletét nemcsak a Sürgősségi Osztályon, hanem az intézményen belül is. Ezzel a gondolkodásmóddal egyre modernebb, magasabb szolgáltatási színvonalú működést lehet megvalósítani. A betegek számára folyamatos, időszerű, minőségi vonatkozásban eredményes és hatékony, mindenki számára egyformán hozzáférhető ellátást, ezáltal esélyegyenlőséget biztosít.
2010. február 1-én - elsőként az ország 9 legnagyobb traumatológiai centruma közül – a Sürgősségi Betegellátó Osztály szoros szakmai kapcsolatban a Traumatológiai Centrummal beindította az akut traumatológiai betegek súlyossági osztályozását. Ennek során minden betegnek megmérjük az életfontos paramétereit. Ez az állapotrögzítésen és a szűrőfunkción kívül fontos szereppel is bír: amennyiben a triage-ápoló súlyos belgyógyászati vagy neurológiai kórképet észlel, melynek ellátása sürgősebb a traumatológiai ellátásnál, az ellátási sorrendet megfordítja, a beteget először a Sürgősségi Osztály látja el. Az ellátásban már a betegosztályozás során érvényesül a multidiszciplináris (sokirányú szakágazati) szemlélet, mely a betegek biztonságát szolgálja. Tehát ötvöztük a magas színvonalú európai traumatológiai ellátást az amerikai betegosztályozási gyakorlattal. A napi átlagos akut traumatológiai betegforgalom 110-130 fő.
2011-ben a TIOP-2.2.2 projekt keretében megvalósul a Sürgősségi Betegellátó Osztály épületi terének bővítése, felújítása és energiaracionalizáló épületgépészeti munkálatainak akadálymentesítéssel egybekötött elvégzése, az orvostechnológiai eszközállomány korszerűsítése ill. a betegellátás, egészségügyi szolgáltatás minőségének fejlesztése. Ezáltal az ágyszám 25-re bővül (10 őrző és 15 fektető ágy) illetve a szubintenzív ellátás szakmai minősége tovább emelhető. A projekt teljeskörű megvalósulásával betegeink komfortosabb körülmények között magasabb színvonalú ellátásban részesülhetnek. Ezáltal Hajdú-Bihar megye sürgősségi ellátásának egy olyan bázisa fog kialakulni, mely növeli a megye és a térség lakosságának életesélyeit és támogatja a térség további gazdasági, társadalmi fejlődését.